Temel Uçuş Teorisi

Mevcut
 

Fiyat: 350 ₺

TEMEL UÇUŞ TEORİSİ 2019

Temel Uçuş Teorisi; uzun yılların oluşturduğu bilgi ve deneyim sonunda,

Üner Beköz ve S. Selçuk Çakmaklı tarafından;

Hava Hukuku,
Genel Uçak Bilgisi,
Performans ve Planlama,
Hava Fizyolojisi, İnsan Performansı ve Limitleri
Meteoroloji,
Seyrüsefer,
İşletme Usulleri,
Uçuş Prensipleri,
Haberleşme,
Genel Uçuş Emniyeti,
olarak on esas başlık altında şekillendirilmiştir.
Her bir başlık, kendi içinde, bir disiplini temsil etmekte ve çok yoğun bilgi üretimi altında sürekli gelişmektedir.
Bu on başlığın verimli şekilde ele alınabilmesi için, ilk bölümün önünde, “Önce Öncekiler” başlıklı matematik-fizik temel konularını hatırlatıcı bir bölüm bulunmaktadır.
Bu kitap, hangi seviyede olursa olsun, bir uçucunun edinmiş olması gereken esas öğretileri, en temel ve yalın kapsamıyla ele almaktadır. İleri seviye uçuş eğitimleri için gerekli olan bilgi ve becerinin tabanı, bu kitabın konusudur.
“Temel Uçuş Teorisi” kitabı, yukarıda sözü edilen esas öğretilere ilişkin genel fizik-kimya ve matematik bilgisini içeren bir giriş bölümüne sahiptir. 
Elbette, kitap içeriği, özellikle Hususi Pilot Lisansı (PPL) eğitiminde kullanılmak üzere, uluslararası sivil havacılık otoritelerinin temel olarak belirttiği bilgi yüküne sahiptir.

Düzenlenmiş 2. baskısıyla bütün havacılarımız ve pilotaj öğrencilerimizle yeniden...

ISBN : 978-605-64733-0-2

10 ve üzeri alımlarda lütfen bizimle iletişim kurun.